Stanisław Flejterski

Ekonomista, profesor zwyczajny, autor wielu książek i artykułów z dziedziny bankowości i finansów porównawczych. Redaktor naczelny czasopisma „Europa Regionum”. Prezes Polskiego Stowarzyszenie Programu Neurologiki.