THE BIG 5 w DUBAJ – dofinansowana MISJA GOSPODARCZA

The Big 5 oraz The Big 5 Heavy w Dubaju

Termin wydarzenia: 11- 15 września 2021 r.

The Big 5 w Dubaju to największe wydarzenie targowe dla branży budowlanej i wykończeniowej odbywające się na Bliskim Wschodzie. Towarzyszą im równie prestiżowe Targi The Big 5 Heavy dla branży maszyn i urządzeń.

Centrum Inicjatyw Gospodarczych zorganizuje misję gospodarczą dla firm z Pomorza Zachodniego z sektora MŚP, zainteresowanych nawiązaniem nowych relacji biznesowych.

Ramowy program obejmie:

  • zwiedzanie targów The Big 5 (istnieje możliwość skorzystania z polskiego stoiska narodowego do prowadzenia rozmów z potencjalnymi kontrahentami);
  • zwiedzanie targów The Big 5 Heavy;
  • seminarium branżowe na temat możliwości prowadzenia biznesu na rynku arabskim;
  • spotkania B2B z przedsiębiorcami;
  • organizację wizyty studyjnej.

Wydarzenie zostanie sfinansowane do 90%. Koszt przedsiębiorcy to tylko 1500 zł!

Przedsiębiorcy uczestniczący w tym wydarzeniu otrzymają wsparcie w postaci pomocy de minimis.

Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia: 9 lipca 2021 do godziny 15:30 osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłka kurierską na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34,

70-540 Szczecin

wraz z dopiskiem: Centrum Inicjatyw Gospodarczych

Dokumentacja konkursowa – Regulamin w załączeniu.

Szczegółowe informacje o Targach:

The Big 5 https://www.thebig5.ae/
The Big 5 Heavy https://www.middleeastconcrete.com/

Wydarzenie realizowane przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach projektu pn. : ”Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”, RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Ilość miejsc ograniczona!
23 czerwca 20211