Jak zapewnić przetrwanie firmy w nowej rzeczywistości?

Zmiany, których obecnie doświadczamy, kreują zupełnie nową rzeczywistość i będą wymagały od firm zmiany podejścia do sposobu zarządzania organizacją.

Powodzenie tych zmian w dużej mierze zależy od tego jak zaczniemy i jak poukładamy procesy. Chociażby obecna sytuacja, związana z masowym przejściem na prace zdalną, powoduje konieczność nowego podejścia do zarządzania procesami w firmie i wdrożenia zupełnie nowych wskaźników oceny efektywności. Jeśli sytuacja przedłuży się a ludzie nie odnajdą w nowej sytuacji poprzez jej akceptację, organizacja może bardzo szybko zakończyć swoje istnienie. W tym artykule postaram się pokazać parę kluczowych obszarów, które wymagają przemyślenia.

Najważniejsze to odpowiednie zaplanowanie działań związanych z przestawieniem firmy na nową rzeczywistość. Wszelkie decyzje powinny być poprzedzone sensowną analizą a komunikacja powinna być jak najbardziej jasna dla wszystkich zainteresowanych.

(cały artykuł Sebastiana Goschorskiego dostępny jest tutaj)

Polecamy również:

Koronawirus: cyberbezpieczeństwo w pracy zdalnej: pdf z wersji elektronicznej / pdf z wersji papierowej

19 kwietnia 20200