GITEX Technology DUBAJ – dofinansowana MISJA GOSPODARCZA

Gitex Technology Week w Dubaju

16- 20 października 2021 r.

 

Gitex Technology Week w Dubaju to jedne z największych na świecie wydarzeń dla branży informatycznej odbywające się w rejonie Zatoki Perskiej.

Centrum Inicjatyw Gospodarczych zorganizuje misję gospodarczą dla firm z Pomorza Zachodniego, zainteresowanych nawiązaniem nowych relacji biznesowych.

Termin wydarzenia to 16-20 października  2021 r.

Ramowy program obejmie:

  • zwiedzanie targów Gitex (istnieje możliwość skorzystania z polskiego stoiska narodowego do prowadzenia rozmów z potencjalnymi kontrahentami);
  • seminarium branżowe na temat możliwości prowadzenia biznesu na rynku arabskim;
  • spotkania B2B z przedsiębiorcami;
  • organizację wizyty studyjnej.

 

Wydarzenie zostanie sfinansowane do 90%. Koszt przedsiębiorcy to tylko 1500 zł!

Przedsiębiorcy uczestniczący w tym wydarzeniu otrzymają wsparcie w postaci pomocy de minimis.

Wniosek wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy złożyć do dnia: 9 lipca 2021 do godziny 15:30 osobiście, pocztą tradycyjną lub przesyłka kurierską na adres:

 

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

ul. Korsarzy 34,

70-540 Szczecin

wraz z dopiskiem: Centrum Inicjatyw Gospodarczych Dokumentacja konkursowa  

Szczegółowe informacje o Targach:

Gitex Technology Week https://www.gitex.com/

 

Wydarzenie realizowane przez Województwo Zachodniopomorskie w ramach projektu pn. : ”Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki, Pomorze Zachodnie – Ster na innowacje”, RPO WZ 2014-2020, Oś Priorytetowa I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej gospodarki w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

 

informacje źródłowe: Centrum Inicjatyw Gospodarczych (wzp.pl)

28 czerwca 20211