Opracowania i wnioski ZUS

Dzisiaj przesyłamy opracowania dwóch kancelarii dotyczące tarczy oraz dokumenty otrzymane z ZUS.

Opracowanie Licht & Przeworska s.c. POBIERZ
Bożena Licht +48 601 701 574
kancelaria@lichtprzeworska.com.pl

Opracowanie ZBROJA ADWOKACI POBIERZ
Patryk Zbroja +48 91 488 44 22,
kancelaria@zbrojaadwokaci.pl, https://zbrojaadwokaci.pl/

Ponadto załączamy niezbędne wnioski oraz opisy poszczególnych usług otrzymane z ZUS
POBIERZ

z poważaniem,

Bogumił Rogowski
Prezydent Kapituły
BUSINESS CLUB SZCZECIN

3 kwietnia 20200