Pożyczka płynnościowa dla Przedsiębiorców – oprocentowanie od 0,29%

W związku z ogólnoświatowym problemem epidemicznym związanym z COVID-19 Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ze środków Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego uruchamia kolejny nabór na Pożyczkę Płynnościową, o którą już z dniem 18 września 2020 mogą ubiegać się przedsiębiorcy z Pomorza Zachodniego.

 

Dla kogo?

MŚP, którzy:

 • posiadają status mikro-, małego bądź średniego przedsiębiorstwa w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku,
 • działają w sektorach szczególnie dotkniętych bezpośrednimi skutkami epidemii COVID-19, zwłaszcza z branży usługowej (m.in. transport, turystyka, kultura, hotelarstwo, handel detaliczny, gastronomia),
 • posiadają siedzibę lub prowadzą działalność gospodarczą na terenie województwa zachodniopomorskiego,
 • posiadają zdolność kredytową, tj. uzyskali pozytywną oceną kondycji finansowej przedsiębiorstwa.

Szczegółowe kryteria zawiera Regulamin, dostępny poniżej.

Na jaki cel?

Finansowanie bieżących potrzeb w zakresie kapitału obrotowego, związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym:

 • zabezpieczenia płynności finansowej zagrożonej w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19,
 • finansowania zobowiązań powstałych po 1 stycznia br.,
 • finansowania wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniami, czynszami,  opłatami za media, leasingami (operacyjnymi), opłatami serwisowymi itp.,
 • zakup towarów handlowych,
 • finansowania wydatków na zakup środków trwałych, bezpośrednio związanych z przeciwdziałaniem epidemii COVID-19 w wys. do 30% kwoty udzielonej pożyczki.

Jaką kwotę pożyczki można otrzymać?

 • do 25 000,00 PLN  dla  podmiotów opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej.
 • do 250 000,00 PLN dla pozostałych podmiotów.

Oprocentowanie

Od 0,29%

Na jaki okres?

Maksymalny okres spłaty pożyczki – 5 lat (60 miesięcy), w tym możliwość skorzystania z 6-miesięcznej karencji (w spłacie kapitału lub w spłacie kapitału i odsetek pożyczki).

 

Nasi doradcy udzielą Państwu niezbędnych informacji.

Agnieszka Głodkowska

tel.: + 48 512 205 545

e-mail: a.glodkowska@zarr.com.pl

 

Krzysztof Bałkowski

tel.:+ 48 512 205 846

e-mail: k.balkowski@zarr.com.pl

 

więcej szczegółów znajdą Państwo na naszej stronie:

http://pozyczkizfr.zarr.com.pl/pozyczka/pozyczka-plynnosciowa/https://www.facebook.com/wzp.zarr

6 listopada 20200