Raut Europejski 2019 – podsumowanie

Raut Europejski to cykliczna, jedyna w mieście i regionie, impreza dla upamiętnienia rocznicy przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, organizowana co roku na początku maja.

Inicjatorem i organizatorem jest Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin”. Raut Europejski 2019 odbył się w poniedziałek 6 maja o godz. 19.00. Zorganizowany został z okazji 15. rocznicy obecności Polski w Unii Europejskiej i miał charakter uroczystego spotkania.

Partnerem spotkania było województwo zachodniopomorskie.

W Raucie uczestniczyli: przedsiębiorcy i menedżerowie zrzeszeni w Stowarzyszeniu „Business Club Szczecin”, Północnej Izbie Gospodarczej, Krajowej Izbie Gospodarki Morskiej, reprezentanci współpracujących organizacji: Zachodniopomorskiego Klastra Morskiego, Korpus Konsularny Szczecina, Stowarzyszenia Absolwentów MBA. Obecni byli także profesorowie Szczecińskich Uczelni Wyższych.

Raut rozpoczął się pierwszą częścią koncertu w wykonaniu kwartetu smyczkowego pod dyr. Miszy Tsebriy. Po wysłuchaniu hymnu UE „Oda do radości” nastąpiła część oficjalna.  Gości powitał prezydent Kapituły Stowarzyszenia „Business Club Szczecin” Bogumił Rogowski, który poinformował uczestników o udziale Województwa Zachodniopomorskiego w organizacji imprezy w charakterze Partnera. Następnie głos zabrali: Pan Jarosław Rzepa – wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, Pan Bogusław Liberadzki – wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, Michał Przepiera – wiceprezydent Miasta Szczecina, Pan Bartosz Arłukowicz – poseł na sejm RP oraz Pan Henryk Kołodziej – Konsul Honorowy Ukrainy w Szczecinie. W krótkich wystąpieniach mówcy ocenili pożytki dla miasta i regionu wynikające z przynależności Polski do UE oraz przedstawili konkretne przykłady wykorzystania funduszy europejskich przy realizacji inwestycji przez przedsiębiorców.

Na koniec uczestników Rautu Europejskiego zaproszono na poczęstunek, po którym trwały rozmowy kuluarowe. Tej części uroczystego wieczoru towarzyszył występ kwartetu smyczkowego.

Dziękujemy za pomoc w organizacji wydarzenia:

7 maja 20190