Spotkanie członków Prezydium Izby z prezydentem i członkiem kapituły Business Club Szczecin

21 października w siedzibie Północnej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie członków Prezydium Izby z panami Bogumiłem Rogowskim – prezydentem i Waldemarem Juszczakiem – członkiem kapituły Business Club Szczecin.

Dziękujemy za spotkanie i liczymy na współpracę 🤝.

https://www.facebook.com/Izba.Szczecin

23 października 20200