Tarcza antykryzysowa – dofinansowanie

Informacja od Kancelarii Radców Prawnych Licht & Przeworska S.C.

kancelaria@lichtprzeworska.com.pl

WAŻNE!!! Nabór trwa 14 dni

W dniu 15 kwietnia 2020 roku Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczecinie ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników (oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne), przyznawanego na podstawie art. 15zzb „tarczy antykryzysowej”.
Wniosek mogą złożyć mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy zanotowali spadek obrotów gospodarczych. Wysokość przyznanego dofinansowania jest uzależniona od spadku obrotów gospodarczych (minimalnie 30%, 50% lub 80%). Wsparcie przysługuje maksymalnie na okres 3 miesięcy i jest wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych dofinansowaniem.

Przedsiębiorca jest zobowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych dofinansowaniem przez okres dofinansowania oraz – po zakończeniu dofinansowania, przez okres równy temu okresowi.

WAŻNE!!! Nabór trwa 14 dni, a wnioski złożone po zakończeniu naboru nie podlegają rozpatrzeniu.

19 kwietnia 20200