Szczegóły programu Tarcza Finansowa 2.0

Uruchomiona została możliwość składania wniosków o subwencje w ramach Tarczy Finansowej PFR 2.0 dla Mikrofirm i MŚP z 45 branż najbardziej poszkodowanych w wyniku drugiej fali pandemii.

Strumień finansowego wsparcia Tarczy 2.0 obejmuje trzy instrumenty: Tarczę Finansową PFR dla MŚP 2.0, Tarczę Finansową dla Dużych Firm i umorzenie subwencji dla MŚP w ramach Tarczy Finansowej PFR dla MŚP 1.0, a ich łączna wartości to ok. 35 mld zł.

Relacja z konferencji prasowe PFR dot. Tarcza Finansowa 2.0:

 

Konferencja prasowa PFR -> Tarcza Finansowa PFR 2.0

Szczegóły dot. poszczególnych programów wsparcia:

oraz

16 stycznia 20210