Walne Zgromadzenie Członków Business Club Szczecin

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia,

Kapituła Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin” z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie Statutu, zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się 9 lipca 2020 roku (czwartek) o godzinie 18.00 w siedzibie BCS tj. ul. Stefana Batorego 4, Szczecin.

Poniżej zamieszczamy link do katalogu, który zawiera:
a) Sprawozdanie Kapituły z działalności za rok 2019
b) Bilans i RZiS Stowarzyszenia za rok 2019
c) Proponowany porządek obrad
d) Proponowane uchwały

Link: Materiały na WZC za rok 2019

Jednocześnie Kapituła zawiadamia, że jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej ½ ogólnej liczby Członków, drugi termin Zgromadzenia może zostać wyznaczony na ten sam dzień, w tym samym miejscu, po upływie nie mniej niż 15 minut, po pierwszym terminie.

Liczymy na Państwa obecność,

Z poważaniem,

Bogumił Rogowski
Prezydent Kapituły BCS

24 czerwca 20200