Bezpłatne szkolenie „Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie”

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie pt.: „Zabezpieczenie ryzyka walutowego w firmie.”

Dzięki szkoleniu dowiesz się kiedy kupić/sprzedać walutę. Coś co wydaje się być trudne, staje się łatwe, jeśli wiemy jakimi narzędziami należy się wspomóc przy podejmowaniu decyzji o wyborze momentu wymiany waluty.

Termin: 12 – 13 stycznia 2023r. (dwudniowe szkolenie)

Miejsce: siedziba Business Club Szczecin

Godziny: 9:00 – 16:00

 

OGRANICZONA ILOŚĆ MIEJSC 

 

Szkolenie poprowadzą dwaj eksperci rynku walutowego:

 • Główny Ekonomista NDM S.A. Jacek Maliszewski, autor książki „Zarządzanie Ryzykiem Kursu Walutowego – Poradnik Praktyczny”.

 • Jacek Maliszewski pokaże same praktyczne z życia wzięte przykłady działań zabezpieczających ryzyko walutowe z ostatnich 15 lat. Mało teorii, dużo praktyki. Pokaże swoje metody od „kuchni”. Sporo opowie na temat bieżącej sytuacji na rynku EUR/PLN, EUR/USD oraz USD/PLN.

 

 • Łukasz Leszczyński: Zarządzający Ryzykiem Finansowym w Niezależnym Domu Maklerskim S.A.
 • Łukasz Leszczyński przekaże informacje na temat rachunkowości zabezpieczeń oraz omówi ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego (ujęcie kasowe wobec księgowego).

Dla kogo:

 • Szkolenie jest adresowane dla wszystkich przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność eksportową, importową lub posługują się zagranicznymi walutami w obrotach handlowych.
 • Szkolenie pomoże firmom, dla których wahania kursów walut, jakie widzimy w ostatnim czasie pogarszają marże handlowe; będzie pomocne dla firm, którym przez te wahania trudniej zaplanować budżet kosztów i przychodów.
 • Adresowane głównie do osób, które osobiście przeprowadzają transakcje wymiany walut w swoich firmach (sprzedaż waluty z eksportu oraz zakup waluty na płatności importowe), lub do osób nadzorujących takie transakcje wymiany walut.
 • W mniejszym stopniu korzyści ze szkolenia uzyskają osoby zajmujące się kwestiami księgowymi oraz kwestiami handlowymi w firmie. Niemniej jednak osoby takie, także dowiedzą się sporo interesujących informacji.

Dlaczego warto:

 • Wiedza i przykłady praktyczne przekazane podczas seminarium, pozwolą lepiej wykorzystać możliwości zabezpieczenia się przed ryzykiem walutowym i efektywniej działać w otoczeniu międzynarodowym.
 • Każda firma, zależna od poziomów kursów walutowych, narażona jest na straty- nie tylko z powodu braku decyzji o zabezpieczeniu, ale także z powodu źle przeprowadzonego procesu zabezpieczeń. My powiemy jak sobie z tym radzić.
 • Brak zabezpieczenia ryzyka walutowego jest spekulacją; na szkoleniu przekażemy wiedzę jak skutecznie poradzić sobie z kwestią ryzyka walutowego, bez narażania się na niepotrzebne spekulacje.
 • Ryzyko walutowe należy zabezpieczać; ważne jednak, aby robić to dobrze. Na szkoleniu przekażemy praktyczne przykłady zabezpieczeń przed tym ryzykiem; pokażemy liczne spektrum narzędzi oraz metody zarządzania ryzykiem walutowym; pokażemy jak bezpiecznie stosować instrumenty proponowane przez banki: forwardy, opcje, strategie opcyjne.

 

Program:

 1. Proces zarządzania ryzykiem kursu walutowego – z jakich elementów się składa?
 • Dokumentacja formalna: „Audyt w zakresie zarządzania ryzykiem kursowym”, ” Polityka zarządzania ryzykiem kursowym”, „Rachunkowość zabezpieczeń” – jako element uzupełniający proces zarządzania ryzykiem.
 • Sprawny przepływ informacji pomiędzy działami gospodarczymi (dział zamówień importowych, dział sprzedaży eksportowej),które generują powstawanie ryzyka kursowego oraz działem finansowym, odpowiedzialnym za neutralizację powstającego ryzyka kursowego.
 • Wybór celu jaki chce osiągnąć podmiot gospodarczy – czy koncentrujemy się na zarządzaniu ryzykiem w ujęciu księgowym, czy też w ujęciu kasowym? Zalety i wady każdej z metod.
 • Dostęp do instrumentów finansowych, terminowych, umożliwiających neutralizację ryzyka kursowego (forwardy walutowe, opcje walutowe, otwarta walutowa linia kredytowa, limity skarbowe udzielone przez banki, depozyty zabezpieczające wymagane przez domy maklerskie).
 • Konieczność ciągłego dokształcania się pracowników odpowiedzialnych za proces zarządzania ryzykiem kursowym.
 • Możliwość korzystania z zewnętrznych wyspecjalizowanych firm doradczych przy realizacji procesu zarządzania ryzykiem kursowym – zalety i wady, ile to kosztuje, ile można zaoszczędzić.

 

 1. Wyjaśnienie pojęć:
 • otwarta pozycja walutowa,
 • zamknięta pozycja walutowa,
 • długa pozycja walutowa,
 • krótka pozycja walutowa.
 • Zdarzenia gospodarcze wywołujące powstawanie otwartej pozycji walutowej oraz darzenia zamykające pozycję walutową.

 

 1. Omówienie podstawowych instrumentów terminowych przy zarządzaniu ryzykiem kursowym:
 • Forward walutowy
 • Opcja walutowa
 • Strategie złożone z forwardów oraz opcji • Lokaty dwu-walutowe

 

 1. Rozróżnienie typu ryzyka kursowego występującego w przedsiębiorstwie:
 • Ryzyko transakcyjne krótko i średnio terminowe
 • Ryzyko ekonomiczne długoterminowe
 • Ryzyko księgowe
 • Jakich instrumentów finansowych należy używać do neutralizacji określonego ryzyka, a jakich instrumentów należy się wystrzegać.

 

 1. Wybór optymalnego momentu do przeprowadzenia zaplanowanych transakcji zabezpieczających ryzyko kursowe – analiza techniczna, statystyczne wskaźniki.

 

 1. Przydatne techniki operacyjne:
 • Metoda 50/50
 • Rolowanie w przód zapadających transakcji – oddalenie terminu zapadalności
 • Rolowanie wstecz -przybliżanie terminu zapadalności.
 • Stosowanie zleceń oczekujących: limit (order), stop, itp.
 • Metoda SWAPowania – przydatna dla importerów oraz eksporterów.

 

 1. Przegląd bieżących prognoz kursów walut – mapa zbiorcza kilkudziesięciu prognoz autorstw kilkudziesięciu instytucji finansowych, badawczych, akademickich.

 

 1. Dostęp do notowań rynku międzybankowego – serwisy Reuters, Bloomberg, kwotowania brokerów walutowych.

 

 1. Sezonowość (w obrębie roku) kursu EUR/PLN – okresy gdy złoty tradycyjnie jest silny oraz tradycyjnie jest słaby. Przegląd danych statystycznych.

 

 1. Metody wyznaczania długookresowych kursów budżetowych oraz sposoby obrony kursów budżetowych.

 

 1. Ryzyko walutowe w perspektywie obrazu księgowego
 • Ryzyko walutowe w ujęciu kasowym (ekonomicznym) versus księgowym – porównanie
 • Definicja zdarzenia gospodarczego w ujęciu kasowym versus księgowym (odmienne traktowanie)
 • Miejsce powstawania różnic kursowych w księgach rachunkowych
 • „Ułomność” różnic kursowych i obrazu księgowego na wybranym przykładzie przepływu walutowego w spółce – zadanie w Excelu.
 • Podsumowanie.

 

 1. Rachunkowość zabezpieczeń
 • Wycena bilansowa – zasady ogólne wymaganych księgowań i ich ryzyko dla spółki (przykład)
 • Wprowadzenie do rachunkowości zabezpieczeń
 • Warunki stosowania rachunkowości zabezpieczeń
 • Rachunkowość zabezpieczeń jako niezbędne „lekarstwo na ułomności” zasad ogólnych przy wycenie bilansowej
 • Ryzyko nieposiadania rachunkowości zabezpieczeń
 • Przykład z zastosowaniem rachunkowości zabezpieczeń
 • Podsumowanie i główne korzyści stosowania rachunkowości zabezpieczeń.

 

Prosimy o zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu drogą mailową na adres kontakt@bc.szczecin.pl

ZAPRASZAMY

9 stycznia 20230