Członkostwo

Krok 1

Pierwszym krokiem do nawiązania współpracy jest kontakt z Prezydentem Kapituły BCS lub z Dyrektorem Stowarzyszenia i umówienie spotkania – numery telefonów są dostępne w zakładce kontakt.

Po spotkaniu z kandydatem odbywa się posiedzenie Kapituły i na podstawie zebranych informacji zostaje podjęta decyzja o przyjęciu w grono członków Stowarzyszenia.

Weryfikacja kandydatury

W czasie rozmowy z pewnością omawiane będą kwestie zawodowej aktywności kandydata – firmy i osoby. Kandydat może zostać poproszony o rekomendacje dwóch osób, której kapituła przygląda się wnikliwie. Czasami obowiązuje okres próbny, podczas którego kandydaci wykazują się aktywnością oraz inicjatywami. Kapituła może wyróżnić przedsiębiorców i firmy zaproszeniem do wstąpienia w szeregi klubowiczów.

Składki to jeden z obowiązków

Statut jasno określa obowiązki każdego członka stowarzyszenia. Należy do nich m.in. terminowe opłacanie składek. Nie są one wygórowane. Prócz wpisowego w wysokości 500 zł, osoby fizyczne płacą 96,66 zł miesięcznie (290 zł kwartalnie), natomiast osoby prawne 196,66 zł (590 zł kwartalnie).

Rachunki za składki są wystawiane kwartalnie.

Business Club Szczecin jest przepełniony tradycją otwartego biznesu i nurtem życia gospodarczego województwa zachodniopomorskiego. Spotkania Stowarzyszenia służą przede wszystkim rozwojowi Szczecina i Pomorza Zachodniego a organizowane wydarzenia służą integracji środowiska gospodarczego.

Dokumenty aplikacyjne