Prezydent i Kapituła

Władze Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin” wybrane na Walnym Zgromadzeniu 9 lipca 2020 r.

Kapituła

 • Prezydent Kapituły
 • Bogumił Rogowski

Członkowie Kapituły

 • Dariusz Zarzecki
 • Waldemar Juszczak
 • Wojciech Ciuruś
 • Krzysztof Urbaś
 • Jacek Wiśniewski
 • Aneta Szreder – Piernicka
 • Andrzej Montwiłł

Komisja Rewizyjna

 • Przewodniczący Komisji
 • Artur Nawrocki

Członkowie Komisji

 • Jan Zasadziński
 • Daniel Biaduń-Popławski

Sąd Koleżeński

 • Przewodnicząca Sądu
 • Anna Ciesielczyk

Członkowie Sądu

 • Wojciech Olbryś
 • Henryk Kołodziej
 • Patryk Zbroja