15.05.2023 o 13:30 do 17.05.2023 o 15:30

15. Baltic Business Forum ENERGIA DLA ODBUDOWY UKRAINY

W  dniach  15    - 17  maja  2023  roku  pod  Patronatem  Honorowym  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, odbędzie się 15. Baltic Business Forum „Energia  dla  odbudowy  Ukrainy”.  Podczas  konferencji  omówione  zostaną zagadnienia  dotyczące  odbudowy  Ukrainy,  b    ezpieczeństwa  regionalnego i energetycznego, rosyjskiej agresji na Ukrainę oraz europejskiej i NATO    - owskiej perspektyw Ukrainy. Solidarność,  braterstwo,  Unia  Europejska,  Polska,  Region  ABC  /  Trójmorze, 

samorządność, banki i ubezpieczenia     - to słowa klucz    e 15. Baltic Business Forum. W  tej  wyjątkowo  trudnej  sytuacji  organizatorzy  Forum  wnoszą  pod  debatę zagadnienia  istotne,  mające  duży  wpływ  na  bezpieczeństwo  i  stabilny  rozwój 

gospodarczy Europy. Organizatorami tego wyjątkowego wydarzenia są: Polsko     - Ukraińska  Izba  Gospodarcza  (PUIG),  (PUIG),  Międzynarodowe  Stowarzyszenie Europa - Północ - Wschód  ENEIA  (ENEIA),  zaś  współorganizatorami:  Urząd  Miasta 

Świnoujścia i Pomorze Zachodnie. 

Od  piętnastu  lat przedsiębiorcy, politycy, samorządowcy, eksperci gospodarczy i decydenci biznesu oraz administracji prezesi przyjadą do Świnoujścia, aby przez kilka dni rozmawiać o przyszłości Polski, Ukrainy, naszego regionu i europejskiej gospodarki. Do grona uczestników 15 edycji Baltic Business Forum dołączą m. in.: Aleksander     Kwaśniewski,  prof.  Marek  Belka,  gen.  Mieczysław  Bieniek, Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz, były premier Ukrainy Wołodymyr 

Hrojsman,    szef UkraineInvest Sergyi Tsivkach, Jan Piekło, Rafał Dutkiewicz, Józef Wancer, Krystyna Danilecka    - Wojewódzka, Jaku    b Karnowski oraz Jacek Szugajew. Rosnące  od  lat  zainteresowanie  Baltic  Business  Forum  to  efekt  starannie dobieranej  tematyki,  obecności  osób  odpowiedzialnych  i  zaangażowanych w wytyczanie strategii na rzecz rozwoju gospodarki Europy. Partnerami wydarzenia są: Study Tours to Poland, Ukraine Invest, Polska Agencja Inwestycji i Handlu, Bank Gospodarstwa Krajowego, PZU Ukraine, PKN Orlen, KredoBank, APS Energy, Future Processing Ukraine. 

Patronem medialnym wydarzenia jest Ukrayina.pl

Forum odbędzie się w Radisson Blu Resort Świnoujście.

Program,    rejestracja    i  wspomnienia  z  poprzednich  edycji  dotyczące wydarzenia    dostępne    są na stronie internetowej:

https://balticbusinessforum.eu/


#business    #energia    #investment    #future    #bank    #energia    dlaodbudowy ,#powertorebuild.