Władze Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin” wybrane na Walnym Zgromadzeniu 9 lipca 2020 r.

 

KAPITUŁA

Prezydent Kapituły
Bogumił Rogowski

Członkowie Kapituły
Dariusz Zarzecki
Waldemar Juszczak
Wojciech Ciuruś
Krzysztof Urbaś
Jacek Wiśniewski
Aneta Szreder – Piernicka
Andrzej Montwiłł

 

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Komisji
Artur Nawrocki

Członkowie Komisji
Jan Zasadziński
Daniel Biaduń-Popławski

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodnicząca Sądu
Anna Ciesielczyk

Członkowie Sądu
Wojciech Olbryś
Henryk Kołodziej
Patryk Zbroja