Władze Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego ”Business Club Szczecin“ w kadencji 2017-2020:

 

KAPITUŁA

Prezydent Kapituły
Bogumił Rogowski

Członkowie Kapituły
Wojciech Ciuruś
Jacek Wiśniewski
Aneta Szreder-Piernicka
Andrzej Montwiłł
Artur Nawrocki
Waldemar Juszczak
Dariusz Zarzecki

 

KOMISJA REWIZYJNA

Lucyna Rogańska
Jan Zasadziński
Alicja Węgrzyn

 

SĄD KOLEŻEŃSKI

Anna Ciesielczyk
Laura Hołowacz
Stanisław Flejterski
Krzysztof Ozygała