Pożyczka płynnościowa – ruszyła III edycja
Dodano:

29.04.2021

W związku z ogólnoświatowym problemem epidemicznym związanym z COVID-19 w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego uruchomiony został kolejny nabór na Pożyczkę Płynnościową.

 

Cel pożyczki

Pożyczka przeznaczona jest na finansowanie wydatków powstałych po 1 stycznia 2020 roku niezbędnych do utrzymania działalności gospodarczej Pożyczkobiorcy i zapewnienia płynności finansowej (finansowanie kapitału obrotowego), ze względu na pogarszającą się sytuację wywołaną skutkami COVID-19.

Pożyczka może być przeznaczona na finansowanie:

  • wynagrodzeń pracowników (w tym także pozapłacowe koszty pracy),
  • zobowiązań publiczno-prawnych,
  • spłat za zobowiązania handlowe, na pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury ,
  • wydatków zawiązanych z zakupem towarów lub półproduktów ,
  • innych wydatków niezbędnych do zapewnienia ciągłości działania Pożyczkobiorcy

Jaką kwotę pożyczki można otrzymać?

  • do 25 000,00 PLN  dla  podmiotów opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych bądź karty podatkowej.
  • do 250 000,00 PLN dla pozostałych podmiotów.

 

Na jaki okres?

Maksymalny okres spłaty pożyczki – 5 lat (60 miesięcy), w tym możliwość skorzystania z 6-miesięcznej karencji (w spłacie kapitału lub w spłacie kapitału i odsetek pożyczki).

 

Oprocentowanie: Od 0,15%

Kliknij po szczegóły: Pożyczka Płynnościowa III – nabór otwarty – Zachodniopomorska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (zarr.com.pl)

Nasi doradcy udzielą Ci niezbędnych informacji. 

Agnieszka Głodkowska  


tel.: + 48 512 205 545

e-mail: a.glodkowska@zarr.com.pl

Krzysztof Bałkowski


tel.:+ 48 512 205 846

e-mail: k.balkowski@zarr.com.pl