ZMIANA TERMINU !! Walne Zgromadzenie Członków BCS
Dodano:

06.06.2023

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia,

PRZEPRASZAMY, lecz z przyczyn od nas niezależnych, ustalamy nowy termin Walnego Zgromadzenia Członków.


Kapituła Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego "Business Club Szczecin" z siedzibą w Szczecinie, działając na podstawie Statutu, zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Członków, które odbędzie się 29 czerwca 2023 roku (czwartek) o godzinie 18.00 w  siedzibie BCS tj. ul. Stefana Batorego 4, Szczecin.  

W załączeniu przesyłamy proponowany porządek obrad WZC oraz link do sprawozdania i proponowanych uchwał,

link: https://1drv.ms/f/s!ApvcTPqWVSpFgpljaAbk2uUUSR_wvg?e=blAR9L

Jednocześnie Kapituła zawiadamia, że jeżeli w pierwszym terminie na Walnym Zgromadzeniu Członków nie uczestniczy co najmniej ½ ogólnej liczby Członków, drugi termin Zgromadzenia może zostać wyznaczony na ten sam dzień, w tym samym miejscu, po upływie nie mniej niż 15 minut, po pierwszym terminie.

UWAGA!
Przypominamy, że został wprowadzony kolejny etap czasowej zmiany organizacji ruchu w związku z przebudową torowisk tramwajowych. 
Prosimy o uwzględnienie tej sytuacji w dojeździe do BCS na najbliższe wydarzenia.

Liczymy na Państwa obecność,

 

Z poważaniem,

Bogumił Rogowski,
Prezydent Kapituły BCS