Stowarzyszenie

Business Club Szczecin jest najstarszą organizacją tego typu na Pomorzu Zachodnim. Istnieje nieprzerwanie od 6 stycznia 1992 roku. Zrzesza przedsiębiorców i menedżerów, właścicieli spółek, dyrektorów przedsiębiorstw i banków, naukowców – ekonomistów i finansistów.

Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego „Business Club Szczecin”, bo taka jest pełna nazwa, działa jako organizacja non profit.

Misja Business Clubu została sformułowana następująco:

  • lobbing na rzecz gospodarki w Szczecinie i na Pomorzu Zachodnim,
  • tworzenie inicjatyw gospodarczych i kojarzenie interesów,
  • rozwijanie działalności szkoleniowej i kulturalnej oraz organizowanie imprez służących powyższym celom.

Kto może należeć?

Pierwsza kapituła Business Clubu przyjęła zasadę, że liczy się nie ilość, lecz jakość, zatem liczba członków nie powinna przekraczać magicznej setki. Te ustalenia obowiązują do dziś. Nie jest łatwo zostać członkiem stowarzyszenia. Należy przede wszystkim uzyskać rekomendację dwóch osób, której kapituła przygląda się wnikliwie. W niektórych przypadkach obowiązuje okres próbny, podczas którego kandydat wykazuje się aktywnością, inicjatywami i wszelkimi innymi przymiotami. Często bywa i tak, że to kapituła wyróżnia przedsiębiorców i firmy zaproszeniem do wstąpienia w szeregi klubowiczów.

Składki to jeden z obowiązków

Statut jasno określa obowiązki każdego członka stowarzyszenia. Należy do nich m.in. terminowe opłacanie składek. Nie są one wygórowane. Prócz wpisowego w wysokości 500 zł, osoby fizyczne płacą 290 zł kwartalnie, natomiast osoby prawne 590 zł kwartalnie. Przeglądając dokumentację Business Clubu z lat minionych łatwo zauważyć, że wówczas składki były wyższe. Na przykład w roku 1996 osoby fizyczne płaciły 110 zł miesięcznie. Korzyści są rozliczne Długo można wymieniać korzyści płynące z przynależności do zacnego grona klubowiczów. Po pierwsze – sam Business Club, z racji wieku już nobliwy, zarazem stylowy i jedyny w swoim rodzaju. Przepełniony tradycją, ale i nowoczesnością, otwarty dla nowych idei i nurtów życia gospodarczego. Klub wypełnia przede wszystkim działalność statutowa, zawarta w nazwie stowarzyszenia. Spotkania, debaty, dyskusje, konferencje, prezentacje służą wszystkiemu, co przyczynia się – najogólniej mówiąc – do rozwoju Szczecina i Pomorza Zachodniego. Z kolei imprezy okolicznościowe służą integracji środowiska gospodarczego.

Jest to także idealne miejsce na spotkania towarzyskie i firmowe oraz różne uroczystości rodzinne, i członkowie BCS chętnie z tego korzystają wyprawiając imieniny, urodziny, chrzciny, ba – nawet wesela.

Razem możemy więcej

W klubie bywają nie tylko członkowie i ich najbliżsi. Business Club współpracuje z Krajową Izbą Gospodarki Morskiej, Radą Interesantów Portu Szczecin, Północną Izbą Gospodarczą, Lożą Szczecińską Business Centre Club, Ligą Morską i Rzeczną. Jesteśmy stowarzyszeniem otwartym na wspólne działania, albowiem wychodzimy z założenia, że razem możemy więcej. W Business Clubie zawiązało się stowarzyszenie „Szlak Wodny Berlin-Szczecin-Bałtyk”, które tutaj organizowało swoje pierwsze spotkania i prezentacje. Tutaj również zaczęło działać inne stowarzyszenie – Zachodniopomorski Klaster Morski.